Günüsti çyralar

Gysga düşündiriş:

Reňk temperaturasy (CCT): 2700K (Softumşak ýyly ak)

Giriş naprýa .eniýesi (V): DC 6V

Çyranyň ýagtylygy (lm / w): 100

Kepillik () yl): 1 ýyl

Reňk görkeziji indeksi (Ra): 80


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Dimmer goldaw: NOOK

Yşyklandyryş çözgütleri hyzmaty: açyk yşyklandyryş

Ömri (sagat): 30000

Iş wagty (sagat): 30000

Görnüşi: Gün yşyk çyrasy

Model belgisi: KADC-02

IP reýting: IP65

Çyra çyrasy (lm): 28

Şahadatnama: ce, RoHS, EMC, LVD, FCC

Lightagtylyk çeşmesi: LED

Programma: Bag

Önümiň ady: gün şöhleli disk çyrasy

Material: Poslamaýan Polat + PP

Kuwwaty: 0.36W

Reňki: armyly ak / ak

Gün paneli: 2V 120mAh

Batareýa: Ni-Mh 600mAh

Ölçegi: 115 * 115 * 135 (mm)

LED çip: 8led

Funksiýa: açyk açyk bag çyralary

Bu element hakda

[Parlak gün çyralary] Her bir bag çyrasy, içindäki 600 mAh akkumulýatorly 8 sany LED çyradan ybarat.6-8 sagat zarýad bermek 8-10 sagatlap yşyklandyryp biler.(gün bagynyň çyrasy Zarýad bermek we iş wagty howa şertlerine görä üýtgeýär)

[Gurmak aňsat] Ulanylanda, gömülen lampanyň gapagyndaky wyklýuçateli açyň we üýşmegi topraga itekläň.Peýzacape ýol çyralary gijelerine awtomatiki usulda ýakylýar we daň bilen awtomatiki öçýär!

[Premium açyk bezeg] Bu ýol çyralary basgançaklary, ulag ýollaryny, eýwanlary ýa-da gül düşeklerini bezemek üçin ulanylýar, ýakymly öwüşgin çaýýar.

[Suw geçirmeýän ýokary dereje] Her gün gömülen lampa, açyk yşyklandyryş materiallaryny, poslamaýan polat çyranyň gabygyny ulanýar, daşarda ulanmak üçin amatly, ýagyş, gar, aýaz we ş.m. hakda alada etmegiň zerurlygy ýok.

[Müşderi hyzmaty we kepillik] Kasem, Disk çyralary üçin satuwdan soň müşderi hyzmatyny hödürleýär.Haýsydyr bir sebäbe görä bu taslama bilen kanagatlanmasaňyz, bize ýüz tutuň we 24 sagadyň dowamynda meseläni çözmäge kömek ederis.

Gün ýer çyralary 8 LED gün bagy çyralary, ýol geçelgesiniň howly ýörelgesi gazon ýoly üçin suw geçirmeýän açyk gün disk çyralary (3)

AWTO ÖÇÜRMEK / Öçürmek

Bu yşyklar garaňky düşende awtomatiki usulda ýakylýar, şonuň üçin ýoluňyza ýa-da bagyňyzy has owadan etmek üçin elmydama yşyk bolar.

Gün ýer çyralary 8 LED gün bagy çyralary, ýol geçelgesiniň howly ýörelgesiniň gazon ýoly üçin suw geçirmeýän açyk gün disk çyralary (5)

IP 65 WATERPROOF

Poslamaýan polatdan ýasalan IP65 suw geçirmeýän, açyk howada amatly möhürlenip bilner.Esasanam ýagyşly günde.

Gün ýer çyralary 8 LED gün bagy çyralary, ýol geçelgesiniň howly ýörelgesi gazon ýoly üçin suw geçirmeýän açyk gün disk çyralary (6)

AIGHRATYN WE TERJIME

Gün bilen işleýän dizaýn.Gurlan 600mA Ni-MH batareýasy, doly zarýadlanan batareýadan 8 sagat töweregi ýakyp biler. Goşmaça kabel goýmak zerur däl.

AIGHRATYN WE TERJIME

Gurnama usuly

Gün ýer çyralary 8 LED gün bagy çyralary, ýol geçelgesiniň howly ýörelgesi üçin gazon ýoly (7)

Müşderi bilen pikir alyşma

Günüsti yşyklar

Önümiň jikme-jigi

ADY Gün bagynyň ýagtylygy
BRAND KASEM
NOOK. KADC-02
GÖÇÜRMEK ONagtylyk gijesi awtomatiki ýagdaýda we gijesi öçürilen bolsa, öçürmek / öçürmek
Açyk reňk ak
Suw geçirmeýän IP65
Gün paneli 2V 100mA
Batareýa 1.2V 600mA
Material metal + plastmassa
Zarýad beriş wagty 8 sagatdan gowrak
Iş wagty 8-10 sagat
Önümleriň ululygy Dia: 11.5CM Boýy: 13.5 sm
Lampa gerek 17 yşyk-diodly indikator

Sorag-jogap

1-nji sorag: Kiçijik sargytlary kabul edýärsiňizmi?

A1: Alada etme. Biziň bilen habarlaşyp bilersiňiz. Has köp sargyt almak we müşderilerimize has köp çagyryş bermek üçin kiçi sargyt kabul edýäris.

2-nji sorag: countryurduma önüm iberip bilersiňizmi?

A2: Elbetde, edip bileris. Eger öz gämi ekspeditoryňyz ýok bolsa, size kömek edip bileris.

3-nji sorag: Meniň üçin OEM edip bilersiňizmi?

A3: OEM sargytlarynyň hemmesini kabul edýäris, diňe biziň bilen habarlaşyň we dizaýnyňyzy beriň. Biz size amatly bahany hödürläris we size ASAP üçin nusgalar bereris.

4-nji sorag: Töleg şertleriňiz näme?

A4: T / T, Western Union, 30% öňünden goýum, iberilmezden 70% balans.

5-nji sorag: Sargydy nädip ýerleşdirip bilerin?

A5: Ilki bilen PI-e gol çekiň, önümçiligi gurnamagymyzdan has köp pul goýuň. Taýýar önüm öndürilenden soň balans tölemeli. Iň soňunda haryt ibereris.

6-njy sorag: Sitatany haçan alyp bilerin?

A6: Soragyňyzy alanymyzdan soň adatça 24 sagadyň dowamynda kwota edýäris. Eger sitatany almak gaty gyssagly bolsaňyz, soragyňyzy ileri tutmagymyz üçin bize jaň ediň ýa-da poçtaňyzda bize habar beriň.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň