Göçme simsiz zarýad beriji gyssagly lampa zarýad beriji lampa batareýa batareýalary bilen ýüze çykýar

Gysga düşündiriş:

Reňk temperaturasy (CCT): 10000K

Kepillik () yl): 1 ýyl

Reňk görkeziji indeks (Ra): 70

Ingagtylandyryş çözgütleri hyzmaty: Yşyklandyryş we zynjyr dizaýny

Ömri (sagat): 20000

Iş wagty (sagat): 1-4 sagat


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Görnüşi: Lampa çyralary

Giriş naprýa .eniýesi (V): AC 180-240V

Çyra çyrasy (lm): 1800

Iş temperaturasy (℃): -20 - 50

Işleýiş ömri (sagat): 20000

Çyra materialy: ABS

Şahadatnama: ce, RoHS

Esasy görnüşi: E27

Gelip çykan ýeri: Guangdong, Hytaý

Programma: açyk howada

Lightagtylyk çeşmesi: LED

Geçiş tertibi: El bilen düwme

Elektrik üpjünçiligi: DC, zarýad berilýän batareýa paketi, AC

Çip: SMD2835

Batareýa: 2 * 1200mAh

Gapagy: Kompýuteriň süýtli gapagy

nähili ulanmak

Bu element hakda

Öý, iş üçin gyssagly lampalar:Bu zarýad berilýän gyssagly lampalar adaty lampalar ýaly işleýär we gündelik ulanylanda özüni zarýad berip biler, öýde elektrik togy kesilende 4-5 sagat çyra ýakyp biler. Öçürmek, tupan, tupan wagtynda zerurlyk.

3000K Softumşak ak lampalar:Gün şöhlesi bilen deňeşdirilende, 3000K size we maşgalaňyza dynç almaga kömek etmek üçin has ýumşak we ýyly yşyk berýär.Bedatylýan otagda we otagda oturmak maslahat berilýär.

Energiýa tygşytly lampalar:Az energiýa bahasy bilen 750lm.15W LED lampalar 80W Iň azyndan 80% energiýa we elektrik energiýasyny tygşytlamak üçin ekwiwalent.

Çyralaryňyz üçin E27 / E26 lampalar:Bu zarýad berilýän LED lampalaryň düýbi E27 bolup, E27 / E26 nurbatly lampalar üçin amatly E26-a hem degişlidir. Diňe ony dogry lampa öwrüp, öýüňizi yşyklandyryň.

Aňsat ulanmak:Adaty LED lampalar ýaly E27 / E26 bazasy bilen lampalara nurbat ediň, Her çyra tutawaç çeňňegi bilen gelýär, şeýle hem kempir ýaly açyk howada işlemek üçin saýlama.

15W lampa

15W lampa

LED lampa ýylylyk öndürmeýär diýen ýaly.Bu birnäçe sagatlap galyp biljekdigini aňladýar.Diňe 15 watt ulanmak, ýöne öndürmek60 watt - 75 watt akkor lampa bilen deň ýagtylyk.

Zarýad berilýän yşyk-diodly indikator

Zarýad berilýän yşyk-diodly indikator

Adaty lampa ýaly ulanyň: lampany laýyk nurbat bazasyna nurbatlaň.Lightagtylyk öndürmek we ätiýaçlyk batareýany zarýad bermek üçin elektrik energiýasyny ulanýar.

4 sagada çenli

4 sagada çenli

Elektrik togy öçende, GÖRNÜŞ Gyssagly LED çyrasy 4 sagada çenli awtomatiki işleýär.Batareýa pes bolanda ýagtylyk haýal azalýar.

Portokary göçme

Bu lampanyň düwmesini basyp, barmagyňyzy güýç çeşmesi hökmünde ulanyň.

Goşmaça gyssagly enjamlar üçin pul tölemäň

Bu lampa bilen gyssagly kömek üçin goşmaça yşyklandyryş enjamlaryny tölemäň.Öýde elektrik togunyň kesilmegi we öçmegi üçin gyssagly yşyklar bilen taýynlaň.

Göçme simsiz zarýad beriji gyssagly lampa zarýad beriji lampa batareýa batareýalary bilen ýüze çykýan çyralar (2)

Barmak maslahaty işjeňleşdirildi

Çyra lampasynyň ýokarsynda barmaklaryňyzyň ujuny basyp, düýbünde tutup bilersiňiz, sebäbi ol awtomatiki ýanar.

Göçme simsiz zarýad beriji gyssagly lampa zarýad beriji lampa batareýa batareýalary bilen çyra çyralary (3)

Göçme çeňňek kommutatory

Her lampa çeňňek bilen gelýär.Islän ýeriňize asyň.Açyk kempir, gezelenç, iş çyrasy, torda ýaşamak üçin ajaýyp.

Göçme simsiz zarýad beriji gyssagly lampa zarýad beriji lampa batareýa batareýalary bilen çyra çyralary (6)

Gyssagly LED yşyklandyryş çözgüdi

Elektrik togy kesilen wagtynda hem jaýyňyzy ýagty saklaň.Gurlan batareýany ýerleşdirip, bu zarýad berilýän lampalar öçürilenden soň awtomatiki usulda açylýar.

Göçme simsiz zarýad beriji gyssagly lampa zarýad beriji lampa batareýa batareýalary bilen döreýän çyralar (4)

Önümiň jikme-jigi

Göçme simsiz zarýad beriji gyssagly lampa zarýad beriji lampa batareýa batareýalary bilen çyra çyralary (7)

1. E27 we B88 bazasy, alýumin nikel bilen örtülen material, ýokary geçirijilik.

2. Material: ABS + PC ýokary täsir, ýokary hilli IC sürüjisi, gowy ýylylygy dolandyrmak, uzak ömri.

3. Kompýuteriň gapagy: transokary geçirijilik, ýagty we ýumşak yşyk, göz üçin zyýanly däl.

RA deňeşdirildi

Göçme simsiz zarýad beriji gyssagly lampa zarýad beriji lampa batareýa batareýalary bilen çyra çyralary (5)

Ölçeg spesifikasiýasy

Göçme simsiz zarýad beriji gyssagly lampa zarýad beriji lampa batareýa batareýalary bilen döreýän çyralar (8)

  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň