Taryhymyz

 • Kasem Trading-e goldaw bermek üçin ajaýyp energiýa we öňdebaryjy yşyklandyryş önümleri zawody, TRENT yşyklandyryş önümçilik fabrigi döredildi.2021-nji ýylda öňe gitmegimizi dowam edýäris.
 • Zawod we daşary söwdany birleşdirýän Kassim söwda kompaniýasy döredildi.
 • Energiýa we öňdebaryjy önümleri birleşdirýän zawoda üstünlikli öwrüldi.
 • Täze tehnologiýa we energiýa önümlerine öwrülip başlady.
 • Üçünji nesil kiçi çyralar bazara çykdy we has köp satyldy.
 • Aziýanyň goňşy ýurtlary üçin agentligi ösdüriň.
 • Ikinji nesil mini suw çyrasy we ultra inçe Apple çyrasy üçin söhbetdeşlik we kompaniýamyzyň patentlenen önümi hökmünde hasaba alyndy
 • Mini suw çyrasy hökümet we ýurt tarapyndan goldanyldy we patentlenen önüm hasaba alyndy.Içerki we daşary ýurt satuwlarynda 1-nji ýerde durýar.
 • Mini ultra-inçe suw çyralarynyň ilkinji nesli işe girizildi.
 • Kompaniýanyň guramaçylyk gurluşy ep-esli düzedildi.Birnäçe golçur we bölüm döredildi.
 • Yannis resmi taýdan Braziliýada we Kolumbiýada agentler döretdi.
 • Resmi taýdan açyk suw geçirmeýän yşyklandyryş meýdanyna girdi we annannis yşyklandyryş zawodyny döretdi.
 • Ilkinji guýma maşyn 2009-njy ýylda başlandy we sumka görnüşli suw çyralary gowy satylýar we suw çyralarymyz bilen bu pudakda meşhur.