Hereket sensory 40 50W 60 Watt modul induktiw integrirlenen gün çyrasy köçe çyrasy

Gysga düşündiriş:

Reňk temperaturasy (CCT): 2700-6500K

Çyranyň ýagtylygy (lm / w): 120

Reňk görkeziji indeksi (Ra): 80

Dimmer goldaw: NOOK

Ingagtylandyryş çözgütleri hyzmaty: Yşyklandyryş we zynjyr dizaýny, DIALux evo ýerleşişi, LitePro DLX ýerleşişi, Agi32 ýerleşişi, awto CAD ýerleşişi, Sahypany ölçemek, Taslama gurmak


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Ömri (sagat): 50000

Iş wagty (sagat): 50000

Lightagtylyk çeşmesi: LED

Giriş naprýa .eniýesi (V): AC85-305V

Çyranyň ýagty akymy (lm): 2400-3000

CRI (Ra>): 80

Iş temperaturasy (℃): -25-65

IP reýting: IP65

Şahadatnama: ce, EMC, ETL, LVD, RoHS

Kepillik () yl): 3 ýyl

Gelip çykan ýeri: Guangdong, Hytaý

Marka ady: Kasem

Model belgisi: KAIG-01

Şöhle burçy (°): 70 * 140 °

Programma: Daşarda

Reňk: Sliver

Elektrik üpjünçiligi: Gün

Harydyň görnüşi: Günüň daşynda açyk yşyk

Materialaşaýyş materialy: Alýumin öndürmek

Iş wagty: Üç günden gowrak

Aýratynlyk: brightokary ýagtylyk

Gün paneli: Monokristally kremniý

Batareýanyň görnüşi: Lityum demir batareýa

PF: ≥0.95

Gün zarýad beriş wagty: 7 sagat

Dolandyryjy: MPPT / PWM

Bu element hakda

Ajaýyp ýagty we uzak dowamly:Doly zarýad berlen bu gün şöhlesi, ýagty re modeimde 20-25 sagat töweregi uzak iş wagtyny üpjün edip biler, 5-9 gije garaňky re modeimde üznüksiz yşyklandyryp biler.196pc ýokary hilli LED monjuklar, 30000 Lýuma çenli, reflektor kubogy we 3.2V / 12.6V 42,000mAh akkumulýator bilen enjamlaşdyrylan köçe gün şöhlesi.

PIR hereket sensory we Photocell datçigi:Köçe çyrasy açyk daň atanda daň atmak üçin gije ýakýar, daň atýar we zarýad bermäge başlaýar.Haçan-da haýsydyr bir hereket ýüze çykarylsa (meselem, adamlar gelýär, maşynlar gelýär, dürli sesler we ş.m.) has ýitileşýär, ýüze çykarylan ýerden çyksa, ýene garaňky re modeime gaýdyp gelýär.

Simsiz gurmak aňsat:Gün bilen işleýän suw joşmasy diwara ýa-da sütüne oturdylyp bilner.Teklip edilýän polýusyň diametri 2,36-394 dýuým, beýikligi 8m (26.2ft), yşyklandyrylan meýdany 2263 inedördül metr.Gurmakdan we zarýad bermezden ozal wyklýuçateli açmaly.Ulanylýan gural alty sany wena (goşulmaýar).Arassa agramy 38 funt.

Çydamly we suw geçirmeýän:köçe çyrasy elektrik toguny tölemeli däl.täjirçilik uly gün paneli çalt zarýad berip biler.Köp hatar sowadyjy deşik, gowy sowatma täsiri, posuň öňüni almak üçin alýumin gabygy.IP65 suw geçirmeýän, ony ýylyň dowamynda islendik howa şertlerinde gurnap we açyk howada goýup bolýar

3 ýyl kepillik syýasaty:3 ýyllyk önüm kepilligi, ömürlik hyzmatdan soň mugt we öndüriji satyjynyň tehniki goldawy, 50 000 sagatdan gowrak ömri gün çyralary bilen aladasyz.Haýsydyr bir mesele ýüze çyksa, biziň bilen habarlaşyp bilersiňiz.

elementler jikme-jiklik Görnüş ömri
Gün paneli 18.5% netijelilik;Poli kristal kremniý;Efficiencyokary netijelilik;Alýumin çarçuwasy, gyzgyn aýna goşmak. 30 W ~ 310 W. 20 ~ 25 ýyl
Gelli batareýa Möhürli görnüş;Çuň aýlaw, tehniki hyzmat mugt. 24Ah ~ 250Ah 5 ~ 8 ýyl
Akylly gün gözegçisi Awtomatiki ýagtylyk we wagt gözegçiligi;artykmaç zarýad bermek / çykarmakdan goramak;Tersine birikmäni goramak;11-12 sagatdan soň ýagtylyk datçiginiň ýapylmagy bilen awtomatiki geçiň. 15/15 / 20Ah 5-8 ýyl
LED yşyk çeşmesi 120 dereje burç;Powerokary güýç, ýokary ýagtylyk. 10W ~ 300W 5-8 ýyl
Çyra jaýlary Alýumin, IP65;Transokary geçiriş we dykyzlykly aýna. 80 sm ~ 120 sm > 30 ýyl
Polýus Polat gyzgyn galvanizli;Gol, ýaý, flanes, armatura, kabel we ş.m.Plastmassa örtülen, poslama garşy;çydamly ýel: ≥150KM / H. 3 m ~ 15 m > 30 ýyl
Funksiýa
1. systemokardaky ulgam konfigurasiýalary iş wagtyna niýetlenendir: bir gije 11-12 sagat, üznüksiz 2-3 gün ätiýaçlyk bilen batareýanyň kuwwaty.Sazlama ylmy hasaplamalara we in engineeringenerçilik taslama tejribesine esaslanýar.
2. Galvanizli polýus standartlaşdyrylan, biz tarapyndan maslahat berilýän amaly modeldir.Müşderiniň aýratyn talaplaryna görä has köp nagyşlar bilen düzülip bilner.
3. partshli bölekler CEewropa standartlaryna laýyk gelýän ýokary hilli derejeli CE şahadatnamasydyr.
4. Ulgamyň her bölegini has jikme-jik tehniki kesgitlemek üçin biziň bilen habarlaşmagyňyzy haýyş edýäris.
Kuwwat 10ow 150w 20ow 250w
PV paneli güýji 6V3ow 6V50w 6V6ow 6V7ow
Paneliň ululygy 792 * 272 1070 * 272 1242 * 272 1428 * 272
atareýa 3.2V / 25AH 3.2V / 40AH 3.2V / 50AH 3.2V / 60AH
Lightagtylyk çeşmesi 5050 5050 5050 5050
LEDQTY 100 sany 150 sany 200 sany 250 sany
olor Temperatura 6000-7000K 6000-7000K 6000-7000K 6000-7000K
Rainagyş güni 3-5 gün 3-5 gün 3-5 gün 3-5 gün
zarýad wagty Gün bilen 5-8 sagat Gün bilen 5-8 sagat Gün bilen 5-8 sagat Gün bilen 5-8 sagat
Yşyklandyryş wagty 10-12s 10-12s 10-12s 10-12s
dolandyryş ulgamy Radar dolandyryşy + ýagtylyk dolandyryşy
Inagtylyk meýdany 120㎡ 120㎡ 120㎡ 150㎡
Bedeniň ululygy 800 * 426 * 43 1078 * 426 * 43 1250 * 426 * 43 1430 * 426 * 43
Kepillik 3 ýyl 3 ýyl 3 ýyl 3 ýyl
Inagtylyk akymy 100 ~ 110lmw 100 ~ 110lmw 100 ~ 110Imw 100 ~ 110lmw
Lightagtylyk çeşmesi Bridgelux Bridgelux Bridgelux Bridgelux

Bellikler:

1. Ilkinji gezek ulanmazdan ozal önümi birnäçe sagatlap günüň aşagynda zarýad bermegiňizi haýyş edýäris.

2. Gün panelleriniň zarýad beriş ukyby ýagtylygyň we howa şertleriniň dowamlylygyna baglydyr.Gün şöhlesi näçe güýçli we uzyn bolsa, zarýad beriş wagty gysga bolýar.Bulutly ýa-da ýagyşly günlerde batareýanyň öndürijiligi azalýar, bu bolsa yşyklandyryş wagtynyň gysga bolmagyna getirýär.

3. Daşarda uzak wagtlap ulanylýandygy sebäpli gün panelleri tozan bilen örtüler.Has gowy zarýad beriş öndürijiligini almak üçin, zerur bolanda arassalaň.

Hereket datçigi 40 50W 60 Watt modul induktiw integrirlenen gün çyrasy çyra çyrasy (6)

Daňdan Gün köçesiniň çyralarynyň iş tertibi

Agşam düşende awtomatiki açyň, daňy öçüriň.Hereket ýüze çykarylanda has ýagty bolýar;hereket gitse, ýene garaňky re toime öwrüler. Elektrik toguny tygşytlamak üçin, agşam, yşyklandyryşdan hasaplamak

-1-4H: hereket tertibi 100% ýagtylyk, garaňky re 20im 20% ýagtylyk;

-5-8H: hereket tertibi 70% ýagtylyk, garaňky re 20im 20% ýagtylyk;

-9-12H: hereket tertibi 60% ýagtylyk, garaňky re 20im 20% ýagtylyk;

- 12 sagatdan soň awtomatiki öçüriň.

Specialörite ýatlatma: Gyşda gün gowşak bolýar, netijede gysga yşyklandyryş wagty bolýar, bu adaty zat, Eger şeýle bolsa, doly zarýad berenden soň ulanyň.

Hereket datçigi 40 50W 60 Watt modul induktiw integrirlenen gün çyrasy çyra çyrasy (8)

Işletmek we öçürmek arasynda tapawutlandyryň

Gurmak we zarýad bermezden ozal wyklýuçateliň açylandygyny tassyklaň.

Uly Gün paneli

Monokristally gün fotoelektrik panelleriniň öwrüliş tizligi gaty ýokary we zarýad beriş tizligi çalt.

Uly kuwwatly batareýa

12.6 / 42AH uly göwrümli litiý batareýasy, ulanyş möhleti 5-8 ýyl.

250W adaty akkor lampa barabar.

250PCS ýeke kristal 3030 patch, daşarky optiki obýektiw gorag çipi, ultra-ýagty

Hereket datçigi 40 50W 60 Watt modul induktiw integrirlenen gün çyrasy çyra çyrasy (3)

Günüň dowamynda awtomatiki zarýad bermek

Wagt: > 5-8 sagat (Gün bilen)

Garaňkyda awtomatiki yşyklandyryş

10-12 sagat doly zarýad beriň

Hereket datçigi 40 50W 60 Watt modul induktiw integrirlenen gün çyrasy köçe çyrasy (5)

IP65 suw geçirmeýän, dürli açyk gurşawlara we howa şertlerine garşy durmaga mümkinçilik berýär

Bukja:

• 1x gün şöhlesiniň köçe çyrasy

• 10 x nurbat

• 3 x Gasket

• 1 x Goldaw çarçuwasy

• 1 x Ulanyjy gollanmasy

Hereket datçigi 40 50W 60 Watt modul induktiw integrirlenen gün çyrasy çyra çyrasy (7)

Bellik:

1. Gurmakdan ozal görkezmeleri üns bilen okaň.

2. Gurmakdan ýa-da zarýad bermezden ozal wyklýuçateli açmagyňyzy haýyş edýäris.Garaňkyda, wyklýuçatel açylansoň, 10 sekuntdan soň ýanar.

3. enougheterlik güneşli we doly täsir etmek üçin gaçybatalgasyz ýer saýlaň.

4. Gurnama gurallary we polýus goşulmaýar.

Hereket datçigi 40 50W 60 Watt modul induktiw integrirlenen gün çyrasy çyra çyrasy (9)

  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň