Zawod Suw geçirmeýän ýokary hilli akylly Ip65 Led köçe çyrasy

Gysga düşündiriş:

Ingagtylandyryş çözgütleri hyzmaty: Yşyklandyryş we zynjyr dizaýny, DIALux evo ýerleşişi, LitePro DLX ýerleşişi, Agi32 ýerleşişi, awto CAD ýerleşişi, Sahypany ölçemek, Taslama gurmak


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Lightagtylyk çeşmesi: LED

Giriş naprýa .eniýesi (V): AC85-285

Çyranyň ýagty akymy (lm): 4800-24000

CRI (Ra>): 80

Iş temperaturasy (℃): -40 - 50

IP reýting: IP66

Şahadatnama: ce, EMC, FCC, RoHS

Kepillik () yl): 5

Gelip çykan ýeri: Guangdong, Hytaý

Model belgisi: KA06

Şöhle burçy (°): 120

Programma: OOL

Reňki: açyk çal, goňur, gara, ak, goýy çal

Reňk temperaturasy (CCT): Salkyn ak

Çyra bedeniniň materialy: Alýumin

LED yşyk çeşmesi: Epistar çipi

Çyranyň ýagtylygy (lm / w): 125

Gaplamak: 100% gorag

Bu element hakda

Photocell açyk:“LED” awtoulag duralgasynyň çyrasy Garaňkydan daň atýan fotosessor datçigi bilen, daşky ýagtylygy kesgitläp bilýär we agşam we daň atanda awtomatiki usulda açylýar.

Ajaýyp dizaýn:Roadol yşyklandyryşy üçin iň oňat yşyklandyryş çözgüdi bolan T3 linzasy bilen işlenip düzülen bu “Paking lot” çyrasy.Aýna örtük 5000K-da 32500Lm bilen iň ýokary ýagtylyk çykaryşyny üpjün edýär, netijeliligi 120lm / w çenli.Gündizine ýagty.100-277V giriş naprýa .eniýesi islendik naprýa .eniýe islegiňizi kanagatlandyryp biler.

Uzak ömür we energiýa tygşytlamak:1000W HPS-ni 250W LED köçe çyrasy bilen çalyşyň. 50 000 sagada çenli hyzmat ediň we elektrik toguňyzyň 80% -ini kesiň.Täze özboluşly alýumin garyndy ýylylyk geçiriji dizaýny we howa çydamly jaý, ýagtylygyň salkyn bolmagyny we açyk ýagtylyk ömrüni uzaltmagyny üpjün edýär. IP65 suw geçirmeýän ýer ýagyşda, garda, garda gowy işläp biler we durnukly ýagtylyk berip biler.

Ansat gurnama we giň programma:Süýşüriji armatura gurmak üçin ähli enjamlary birnäçe ädim bilen üpjün ediň.Jemgyýetçilik meýdançalary, açyk meýdançalar, ýaşaýyş jaýlary, sport meýdançasy, binanyň daşky görnüşi we täjirçilik üçin ajaýyp yşyklandyryş üpjün edýär .Bu awtoulag duralgasynyň çyralary, sport meýdançasynyň çyralary, köçe çyralary, pyýada ýollarynda, ýollarda we ş.m. ulanylyp bilner.

3 ýyl kepillik we dostlukly müşderi hyzmaty:Zyýanly maddalar ýok, radiasiýa ýok, 100% ekologiýa taýdan arassa, 100% howpsuz we gurmak aňsat.Önümiň hilini dowam etdirýäris we size 3 ýyl kepillik berýäris.Mesele bar bolsa biziň bilen habarlaşmagyňyzy haýyş edýäris, 24 sagadyň dowamynda jogap bereris.

Zawod suw geçirmeýän ýokary hilli akylly Ip65 Led köçe çyrasy (4)
Zawod suw geçirmeýän ýokary hilli akylly Ip65 Led köçe çyrasy (6)
Model belgisi Kuwwat / W. Lightagtylyk ölçegi Suw geçirmeýän TA LED görnüşi
KA06-13 25W 488 * 185 * 101 IP65 -30 ℃ - + 50 ℃ SMD
50W IP65
KA06-15 50W 577 * 232.6 * 103.2 IP65
60W IP65
KA06-110 80W 627 * 271.5 * 103.2 IP65
100W IP65
120W IP65
KA06-115 120W 768 * 301 * 103.5 IP65
150W IP65
180W IP65
200W IP65
240W IP65

Önümiň artykmaçlyklary we jikme-jiklikleri:

1. IP65 suw geçirmeýän we tozan geçirmeýän täsir

2. Düzülip bilinýän burç.

Çyra tutawajyny aýyranyňyzdan soň, täze 90 ° önüm stilini almak üçin çyra tutawajynyň burçuny bir gezek aýlaň.

3. Beýik tehnologiýasy bilen ýokary hilli gabyk

4. Çyra monjuklary deň paýlanýar we owadan

Çyra monjuklarynyň we gara aýna gabygynyň ajaýyp kombinasiýasy asyl adaty çyrany derrew öňe sürýär.

SLR06 seriýaly LED köçe çyrasy (faceüz örtügi ýok)

Zawod suw geçirmeýän ýokary hilli akylly Ip65 Led köçe çyrasy (8)

SLR06 seriýaly LED köçe çyrasy (kemeriň üst gutusy)

Zawod suw geçirmeýän ýokary hilli akylly Ip65 Led köçe çyrasy (9)

SLR06 diagramma

SLR06 diagramma

Akylly yşyklandyryş çözgütleri --- Zigbee yşyklandyryş gözegçiligi

Akylly yşyklandyryş çözgütleri

Arza sahypasy:

Şäher ýoluny / tuneli yşyklandyrmak

Söwda yşyklandyryşyna gözegçilik

Gün köçesiniň akylly yşyklandyryş gözegçiligi

Aýratynlyklary:

Çyra ýakmak / öçürmek / Ölçeg / ölçeg / duýduryş amaly / strategiýa ammary

Aýlaw gözegçiligi islege bagly (1 ~ 8 aýlaw)

Üstünligi:

Gurmak aňsat

Güýçli ulgamy giňeltmek ukyby we sensor enjamlaryny artdyrmak

Pes energiýa sarp etmek, uly kuwwat, ýokary durnuklylyk

SLT07 seriýaly LED bag çyrasy-3

Akylly yşyklandyryş çözgütleri --- LoRa yşyklandyryş dolandyryşy

LoRa yşyklandyryş gözegçiligi

Arza sahypasy:

Şäher ýoluny / tuneli yşyklandyrmak

Söwda yşyklandyryşyna gözegçilik

Akylly seýilgäh

Quygylyk zolagy goşmaça: 433/470 / EU868 / US915 / AS923 / AU923MHz

Aýratynlyklary:

Çyra ýakmak / öçürmek / Ölçeg / ölçeg / duýduryş amaly / strategiýa ammary

LoRa şlýuzasynyň örtügi radiusy 2-5kilometr

Üstünligi:

Gurmak aňsat

Güýçli ulgamy giňeltmek ukyby we sensor enjamlaryny artdyrmak

Pes energiýa sarp etmek, uly kuwwat, ýokary durnuklylyk

SLT07 seriýaly LED bag çyrasy-3

Akylly yşyklandyryş çözgütleri --- NB yşyklandyryş gözegçiligi

NB yşyklandyryş gözegçiligi

Arza sahypasy:

Şäher ýoluny / tuneli yşyklandyrmak

Söwda yşyklandyryşyna gözegçilik

Gün köçesiniň akylly yşyklandyryş gözegçiligi

Aýratynlyklary:

Çyra ýakmak / öçürmek / Ölçeg / ölçeg / duýduryş amaly / strategiýa ammary

Üstünligi:

Gurmak aňsat

Güýçli ulgamy giňeltmek ukyby we sensor enjamlaryny artdyrmak

Pes energiýa sarp etmek, uly kuwwat, ýokary durnuklylyk

SLR06 seriýaly LED köçe çyrasy

Üns berilmeli meseleler

• Yşyklandyryş enjamlaryny gurmazdan ozal, bu görkezmäni üns bilen okaň.

• Yşyklandyryş enjamlary ýerli düzgünlere esaslanan kepillendirilen elektrikçi tarapyndan gurulmaly, birikdirilmeli we synagdan geçirilmeli.

• Çyralar elmydama ünsli oturdylmaly ýa-da çalşylmaly.

• Gurmazdan ozal önümiň talaplaryna laýyklykda ýerli naprýa .eniýäni barlaň.

• Täzelenmek diňe tok öçürilende we lampa doly sowadylanda amala aşyrylyp bilner.

• Çyrany arassalanyňyzda, elektrik toguny öçüriň we doly sowadyň, armaturany ýumşak mata bilen arassalaň we adaty PH bitarap ýuwujy serişdesi, poslamaýan polat yzygiderli saklanmalydyr.

• Gurluşlary ýangyjy materiallar bilen ýapmaň.

• Howpdan gaça durmak üçin çalyşma öndüriji ýa-da hyzmat gullugy ýa-da kepillendirilen elektrikçi tarapyndan çalşylmalydyr.

Temperaturanyň häsiýetnamalary T-gurşaw 25 ℃

Temperatura

Işleýiş -20 ~ + 55 ℃

Saklamak -40 ~ + 60 ℃

Elektrik aýratynlyklary

Giriş naprýa: eniýesi:

AC100-277V 50 / 60Hz

PF:> 0.9 Kuwwat

Netijeliligi: 90 0.90

Aýratynlyklary

• IP66 suw geçirmeýän / tozan geçirmeýän / partlama subutnamasy / IK09

• Alýumin görnüşi ýylylygyň ýaýramagynda gowy

• Çyra postuny goşmaça ýa-da minus 15 dereje sazlap bolýar, dikligine hem gurup bolýar

• Philips SMD 3030/5050 / Ra> 70 / SDCM <6

• Şowsuzlykdan öň 100,000 gezek kommutasiýa sikli

• Jemi garmoniki ýoýulma (THD) <10%

• postagtylygy dolandyrmagyň ajaýyp dizaýny, tutuş çyra T II-M, T III-M gazanyp biler, Bu biziň artykmaçlygymyz

• 3G yrgyldy synagyndan geçiň

Arza

OOL Yşyklandyryşy

Esasan şäher tizlikli ýoluň, ikinji derejeli magistral ýoluň, şahanyň ýolunyň, zawodyň, mekdebiň, bagyň, dürli ýaşaýyş jaýlarynyň we howlularyň yşyklandyrylyşyna ulanylýar.Gurnama beýikligi 6-13 m, gurnama momenti 16Nm.

Önümiň ölçegi

Zawod suw geçirmeýän ýokary hilli akylly Ip65 Led köçe çyrasy (10)
Model NOOK Ölçegi L (mm) Ölçegi W (mm) Ölçegi H (mm) Polýusyň diametri
R06-13 487.4 185 101 50/60
R06-15 577 232.5 103 60
R06-110 627 271.5 103 60
R06-115 768 301 103.5 60

Parametr

Model NOOK Kuwwat (W) Lightagtylyk çeşmesi LED QTY (PCS) Linza (PCS) CCT (K) Lýumen (lm / W) CRI
R06-13-30W 30 3030 (5050) 48/24 4 4000k 130/150 > 70
R06-13-40W 40 3030 (5050) 64/32 4 4000k 130/150 > 70
R06-15-50W 50 3030 (5050) 96/36 6 4000k 130/150 > 70
R06-15-60W 60 3030 (5050) 96/48 6 4000k 130/150 > 70
R06-110-80W 80 3030 (5050) 144/54 9 4000k 130/150 > 70
R06-110-100W 100 3030 (5050) 144/54 9 4000k 130/150 > 70
R06-110-120W 120 3030 (5050) 144/72 9 4000k 130/150 > 70
R06-115-150W 150 3030 (5050) 192/96 16 4000k 130/150 > 70
R06-115-180W 180 3030 (5050) 256/96 16 4000k 130/150 > 70
R06-115-200W 200 3030 (5050) 320/120 20 4000k 130/150 > 70

Erp Tehniki spesifikasiýa

Haryt Nyşan spesifikasiýa / Maglumat
Reňk görkezijisi CRI Ra> 70, R9> 0
Inagtylyk lm / W. 130-160 lm / W.
Energiýa netijeliligi synpy / A ++
Dereje derejesinde reňk yzygiderliligi / Maks 6SDCM
THD / <15%
Başlangyç wagty S <0.5S
Şowsuzlykdan öň aýlaw / > 100,000 gezek
Wagtyndan öň şowsuzlyk derejesi @ 1000h / 0
Ömr H > 50000 sag

Lightagtylyk paýlanyş egri saýlamasy

Zawod suw geçirmeýän ýokary hilli akylly Ip65 Led köçe çyrasy (11)

Gurnama usuly

Zawod suw geçirmeýän ýokary hilli akylly Ip65 Led köçe çyrasy (12)

• stepsdimleri gurmak

Gurmazdan ozal elektrik toguny öçüriň Modeliň, bahalandyrylan naprýa andeniýeniň we wattyň dizaýn parametrleri bilen birmeňzeşdigine göz ýetiriň Sim siminiň spesifikasiýasyny barlaň, sim geçiriň, suw geçirmeýän birleşdirijiniň üsti bilen köçe çyrasynyň L / N simini L / N bilen birikdiriň şäheriň elektrik togy.

1. lightagtylygy ýagty baldakda goýuň (1-nji surat)

2. Turbanyň nurbatyny düzediň (2-nji surat)

3. lightagtylygyň gurnalýandygyny ýa-da ýokdugyny barlaň.

4. Gerek bolan burçy sazlaň (3-nji surat).

5. Turbanyň nurbadynyň berkidilendigini ýa-da ýokdugyny barlaň, boş bolsa, ony berk etmeli, tork 16NM

Stepsdimleri gurmak

Gaplamak

Gaplamak-1
Gaplamak-2
Gaplamak-3

Maglumat gaplamak

Model ýok BOX Kompýuterler / CTN NW / PCS (kg) GW / CTN (kg) Meas (mm)
R06-13-40W 1   1 3.3 4.2 58 * 26 * 16.5 sm
R06-15-60W 1   1 3.9 4.6 63 * 28 * 16.5 sm
R06-110-100W 1   1 5.4 6.5 67 * 31 * 16 sm
R06-115-200W 1   1 7.8 8.9 82 * 34 * 16 sm

Üns beriň

Bu spesifikasiýa diňe salgylanma üçin, duýduryşsyz üýtgetmek hukugymyzy saklaýarys.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň