30-120W IP65 Integrirlenen intellektual hemmesi Gün bilen dolandyrylýan köçäniň ýagtylygy Daşarda 90W yşyklandyryş Gün köçesiniň çyrasy

Gysga düşündiriş:

Reňk temperaturasy (CCT): 6500K

Çyranyň ýagtylygy (lm / w): 90

Reňk görkeziji indeks (Ra): 70

Dimmer goldaw: NOOK

Ingagtylandyryş çözgütleri hyzmaty: Yşyklandyryş we zynjyr dizaýny


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Ömri (sagat): 50000

Iş wagty (sagat): 50000

Lightagtylyk çeşmesi: LED

Giriş naprýa .eniýesi (V): 3.2v

Çyranyň ýagty akymy (lm): 450/810/1000/1600

Iş temperaturasy (℃): -30-60

IP reýting: IP65

Şahadatnama: CCC, ce, PSE, RoHS, VDE

Gelip çykan ýeri: Guangdong, Hytaý

Marka ady: Kasem

Model belgisi: KAS-01

Şöhle burçy (°): 120

Programma: OOL, Bag

Reňk: açyk çal

Elektrik üpjünçiligi: Gün

IP derejesi: IP65

LED çip: SMD

Iş wagty: 13 H.

Material: ABS

Kuwwat faktory:> 0.9

Funksiýa: radar datçikleri + fotosell

Bu element hakda

Ansat gurnama:Diwara ýa-da sütüne oturdylyp bilner.Gereksiz AC / DC güýç goldawy, simsiz.Maslahat berilýän gurnama beýikligi 9,8-16ft.Gurmakdan ozal gün şöhlesini barlaň we ýakyň. (Düzediş nurbatlary ýok).

IP65 suw geçirmeýän:Gün şöhlesine gözegçilik we hereket sensory: Gün suw joşmasy gün şöhlesinde awtomatiki zarýad alýar we agşam düşýär.Duýgur hereket datçiginde gurlan, hereket ýüze çykarylanda doly ýagtylygy saklaýan, ýüze çykarylan ýeriň içinde hiç kim ýok bolanda ýagty ýagtylyga tersine.

Gün şöhlesine gözegçilik we hereket datçigi:Gün suw joşmasy gün şöhlesinde awtomatiki zarýad alýar we ördekde ýakylýar.Duýgur hereket datçiginde gurlan, hereket ýüze çykarylanda doly ýagtylygy saklap, ýüze çykarylan ýeriň birinde ýarym ýagtylyga tersine.

Örän ýokary ýagtylyk we uzakdan dolandyrmak:560psc gurşunly monjuklar doly ýagtylyk re iniminde ýokary ýagtylygy çykarýar.Ingagtylyk meýdany 1076 inedördül metre çenli bolup biler.Uzakdan dolandyryjy bilen gelip, islendik re modeimi amatly sazlaň.3/5/8 sagat hereket tertibi soň awtomatiki öçýär, AUTO, doly / ýarym ýagtylyk, ýagtylyk ýokarlanýar / azalýar.

Satuwdan soňky ömri:Satuw hyzmatyndan we tehniki goldawdan soň 24 aý kepillik we ömri wada berýäris.Soragyňyz bar bolsa, bize ýüz tutup bilersiňiz.Çözgüdi 24 sagadyň dowamynda hödürläris.

Önümlerimiz suw geçirmeýän, ýyldyrym çydamly, ýylylygy bölýän, energiýa tygşytlaýjy, radar duýgur, ýagtylyk bilen dolandyrylýar.

Gün köçe çyralarymyza gaty simli birikmeler gerek däl, şonuň üçin gurmak aňsat.

Diwara gurnamak we polýuslary oturtmak (Aşakdaky 5-nji suratda görkeziş bar) baglarda, howluda, basseýn, awtoulag duralgasy, howa menzili, meýdança, uniwersitet şäherçesi, köçe, ýol we ş.m. ulanylyp bilner.

Gurmak beýikligini maslahat beriň

60 watt üçin <16 fut

90 watt üçin 19ft

120 watt üçin 22 fut

Radar duýgusy: 26ft

Pulty nädip ulanmaly?

1. Hereket datçigi / Täzeden düzmek bilen 12 sagat

2. Hereket datçigi re withimi bilen 3 sagatdan soň öçüriň - top ýaşyl öwüsýär

3. Hereket datçigi re withimi bilen 5 sagatdan öçüriň --- Top ýaşyl öwüsýär)

4. Ilki 3 sagat (datçik ýok) + indiki 9 sagat (datçik) --- Top ýaşyl + gyzyl top

5. Ilkinji 5 sagat (datçik ýok) + indiki 7 sagat (datçik) --- Top ýaşyl + gyzyl top

6. Doly ýagtylyk / ýarym ýagtylyk

7. 12 sagat datçiksiz (gyzyl reňkli)

8. Işlediň --- Çyra soňky gezek uzakdan dolandyrmak arkaly öçürildi

9. Öçüriň

30-120W IP65 Integrirlenen intellektuallaryň hemmesi Bir Gün Led köçesiniň ýagtylygy Daşarda 90W yşyklandyryjy Gün köçesiniň çyrasy (8)

Önümiň jikme-jigi

1. Adam bedeniniň datçigi + ýagtylyk datçigi

2. Çalt zarýadly gün paneli

3. Uly batareýa kuwwaty

4. brightokary ýagtylyk SMD gurşunly monjuklar

30-120W IP65 Integrirlenen intellektuallaryň hemmesi Bir Gün Led köçesiniň ýagtylygy Daşarda 90W yşyklandyryjy Gün köçesiniň çyrasy (9)
30-120W IP65 Integrirlenen intellektuallaryň hemmesi Bir Günüň aşagyndaky köçede açyk 90W yşyklandyryjy Gün köçesiniň çyrasy (7)

Programma we gurmak

Marka ady KASEM
Model KAI-30 KAI-60 KAI-90
Kuwwat 30W 60W 90W
Çyra monjuklary 60PCS 120PCS 180PCS
Batareýa 5AH 10AH 15AH
Gün paneli 6V / 7W 6V / 9W 6V / 15W
Gaplamak ölçegi 610 * 220 * 415 730 * 240 * 520 660 * 370 * 275
Gün paneliniň ululygy 302 * 188 397 * 212 508 * 231
PCS / CTN 10 sany 10 sany 5 sany
Lightagtylyk çeşmesi SMD
IP kody IP65
Kepillik 24 aý
Önümiň funksiýasy Radar induksiýa + optiki dolandyryş
Doly yşyklandyryş 13 sagat
Şahadatnama CE, ROHS
Arza Bag, howly, ýol, açyk we ş.m.
Tölegiň şerti TT, Westerm, Union we ş.m.
Reňk temperaturasy 6000-7000K
Material ABS

  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň